image

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत प्रकारणाची सद्यस्थिती व नुकसान भरपाई ॲंड्रॉइड मोबाईल प्रणाली

Card image cap

मा.ना. श्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Card image cap

मा.ना.श्री. एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Card image cap

मा. ना. श्री. अजित पवार

उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

Card image cap

मा. ना. श्री उदय सामंत

पालकमंत्री, जिल्हा रायगड

Card image cap

मा. श्री. सुमंत भांगे भा.प्र.से.

सजिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य

Card image cap

मा. श्री. ओमप्रकाश बकोरिया

आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य - पुणे

Card image cap

मा. डॉ. श्री. योगेश म्हसे

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी रायगड - अलिबाग

Card image cap

मा.श्रीमती.वंदना कोचुरे

प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई विभाग

Card image cap

मा.श्री. सुनील जाधव

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण रायगड, अलिबाग

प्रणाली विषयक मुददे

  • नोंद वही क्रं.
  • प्राथमिक चौकशी अहवाल (FIR)
  • पिडीत व्यक्तींची माहिती
  • आरोपींची माहिती
  • अर्थसहाय्य निधी रक्कमेच्या टप्प्यांची माहिती
  • पिडीत व्यक्तीचे आर्थिक निधीची माहिती..
  • अँप आज्ञावली द्वारे हि सर्व माहिती वरिष्ठ व अधिनस्त कार्यालय वेळोवेळी अद्याव (Real - Time) करणे.
  • "विविध प्रशासकीय माहिती व अहवाल एका क्लीकवर जनरेट / डाउनलोड करता येईल."

PDF File

Sr. Description Download
1 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (१९९२ यथाविद्यमान, मराठी आवृत्ती
2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (हिंदी आवृत्ती)
3 Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (English Article)
4 अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना नवीन अत्याचार प्रतिबंधक नियमान्वये देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत
5 पीडितांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी “मनोधैर्य योजने” च्या अर्थसहाय्यच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत.
6 पीडितांना मोबदला व इतर सुविधा देण्यासाठी आकस्मिकता योजना तयार करण्याबाबत.